Disclaimer

Gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Op welkecampinginfrankrijk.nl komen bezoekers die op zoek zijn naar informatie over campings in Frankrijk. Het huren van een campingplek of een accommodatie gebeurt bij de verhuurders of eigenaren van de camping of de eigenaren van de accommodatie en verloopt niet via welkecampinginfrankrijk.nl.

Welkecampinginfrankrijk.nl is een blog en portal tussen een vakantiezoeker en accommodatieaanbieder.

De informatie op de website is van algemene aard.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Wij leveren grote inspanningen zodat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn.

Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.

Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Wij kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat na het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kunt u de beheerder van de welkecampinginfrankrijk.nl contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of aangevuld.

Er kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Welkecampinginfrankrijk.nl is alleen tussenpersoon; het staat niet in voor de toestand van de camping, gehuurde accommodaties en diensten.

Informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend (‘as is’), met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van, voorgenomen gebruik, geschiktheid voor een bepaald doel of vrijwaring tegen vordering van derden op grond van inbreuken op rechten.

Je moet zelf de nodige voorzorgsmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de linken waar je op klikt je beschermen tegen virussen, wormprogramma’s, Trojaanse paarden of andere elementen van destructieve aard.

Laatste bijwerking 4 februari 2024